Мотивация

В този блог се въвежда следната класификация на материалите, която да обяснява мотивацията на автора да напише този или онзи текст.

Досега смятах, че това може да бъде разказано в първото изречение на всеки материал в свободен текст, но постепенно разбрах, че не е достатъчно и понякога се тълкува превратно. Затова, за да се чувстват по-комфортно читателите в този блог, въвеждам следните статуси на материалите:
* Хонорар * - За този материал е получен хонорар;
* Почерпка * - Авторът беше почерпен от някого, преди да напише материал. ;
* Покана * - Авторът беше поканен, за да присъства на това събитие;
* Интересно * - Авторът беше уведомен от някой друг за предмета на този материал;
* Продуктово позициониране * - Авторът беше материално стимулиран, преди да напише този материал. Материалното стимулиране включва и временно предоставяне за ползване на техника, дегустиране, услуги и др.

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)