Правила за коментиране

Не харесваме анонимни коментари, но ги разрешаваме, за да нямате пречка за участие в дискусиите. Ако не можете да се справите със системата на blogspot за регистрация на коментарите, можете просто да се подписвате в текста на коментара.

В зависимост от анонимността си, потребителите при нас се радват на различни права и различно уважение.

Най-ниско уважавани са напълно анонимните коментатори, спамърите, SEO коментаторите и тези, които крадат самоличности (ако ги усетим). Отношението към тях е като към насекоми - ако са пчелички или калинки и ни радват, съгласяваме се с тях, харесваме ги и ги хвалим. Ако не ни харесват, с удоволствие ги обиждаме, трием, осмиваме и т.н., но най-вече се стараем да не им отговаряме, за да не поощряваме този тип поведение. Тоест, ако са налице два еднакво интересни комента, единият неподписан, а другият подписан, подписаният има около 10 пъти по-голям шанс да получи някаква реакция от авторите.

Крадящите самоличности никога не ни харесват.

Анонимните коментатори и SEO коментаторите не се ползват със защита на правата си. Те могат да бъдат обиждани, провокирани, цензурирани по всякакъв начин, от авторите или от други участници в дискусиите, без това да ни предизвика угризение на съвестта. Понякога, дори ни харесва да ги мачкаме с пръст и да гледаме как се разпльокват – така, както се мачкат хлебарки.

Следващото ниво на уважение се полага на тези, които публикуват с псевдоними, но няма начин да се разбере кой се крие зад псевдонима. Отношението към тях е добронамерено, но прагът на поносимост е сравнително нисък и много лесно можем да им скръцнем със зъби. Те заслужават поне едно предупреждение заради поведението си, преди да получат отношение като напълно анонимните.

Ако използвате псевдоним, бил той и съвсем фиктивен, тогава ставате част от общността и се ползвате със специалната защита на администраторите. Мислим много по-сериозно преди да ви изтрием коментара, както и предупреждаваме останалите потребители да не ви обиждат лично.

Най-много уважение получават тези, чиято самоличност е известна на авторите или пък може лесно да бъде установена от данните, които оставят в коментарите. Към тях не се допускат обиди на лична основа, техните становища винаги се четат внимателно и ако трябва, им се отговаря по същество. Понякога те са толерирани твърде дълго (твърде толерантни сме понякога, от което страдат всички), но и те отговарят за действията си и могат да бъдат изтрити, осмени или обиждани, ако си позволят да обиждат авторите или други участници в дискусиите, използват непристоен език или въобще постъпват по начин, неподобаващ на културни хора.

Ние харесваме културната дискусия.

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)