петък, януари 17, 2014

Между колелата на историята в Търговищки окръг

Вчера, в Новата заседателна зала на СУ (недоразумението, построено на една от стълбищните площадки на северното крило на Ректората) се проведе представянето на двата тома на сборниците с документи: „ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ - Смяната на имената - Възродителният процес“. Сигурно си спомняте, че наскоро ви разказах за филми от архива на ДС, един от които свързан с „възродителния процес“


Доц. Михаил Груев разказва за впечатленията си от сборника. 

За самото представяне сигурно ще говорим друг път, защото бъкаше с интересни лица, а и сигурно ТВ Алфа, която имаше екип там, ще ви покаже една съвсем неочаквана гледна точка ;)

А аз, докато разлиствах документите, попаднах на тази история, в чиито драми се оглеждат големите драми на епохата:


Сведение

Относно: Настроенията в с. Черковна, Търговищки окръг, във връзка със сватба между жена с възстановено име и служител от МВР

Съобщева аг. „Добромир“ на отдел 04  отделение 02
Приел о.р. ст. лейт. Манов
на 19.11.1985г в 15ч
на закрито

Приятелят ми скоро е бил в Търговищки окръг. Посетил селата Пролаз, Черковна, Вардун и други. Тук се говорело главно за женитбата на .... от с. Черковна, българка с възстановено име с ....., районен инспектор на МВР от с. Вардун и двете страни не са одобрили този брак и са ги изгонили от домовете си. Майката на.... е ходила при ръководителите на окръга, дори при досегашния първи секретар на ОК на БКП др. Иван Груев, за да търси подкрепа и да раздели младите. Няколко пъти се е нахвърлила върху снаха си и я удряла предимно в корема, за да пометнела, казала че и при др. Тодор Живков ще отиде, но няма да позволи да съществува този брак. 

Ходила е и при началника на окр. управление на МВР. Обвинила снаха си, че няма правилно отношение към възродителния процес, че почти 2 месеца тя е била без паспорт. А в действителност ..... е помагала на властите при възстановяване на имената, при изготвянето на новите списъци. Паспорта ѝ се забавил, защото една от 3-те снимки в кметството е взета от кореспондента на в. „Нова светлина“*, за да бъде отпечатана заедно с нейното изказване над рубриката „Българин да се наричам...“.

Пред .... поставили въпроса: или службата или съпругата. Той предпочел да не се разведе и останал без работа. Младото семейство е останало без никаква подкрепа, без работа, без квартира, без пари. Отскоро .... е продавачка в ГУМ - Търговище, а .... е без работа. 

Всичко това се случило след като Андрей Андреев от редакцията организира родова среща в с. Вардун с присъствието на хората от Черковна. След като той писа, че те са братя по кръв, че имат един и същ корен, и двете страни, и двете села не одобряват този брак, все още робуват на предразсъдъци.

Редакторът Филип Преспански след като помести материал под рубриката „Българин да се наричам....“ е споделил, че това го е направил по задължение, за да не си загуби службата и това, че желаел да кандидатствува да бъде приет за член на БКП. А Съби Татов отговорил, че него вече никой не може да го задължава да направи нещо, защото му предстои песниониране. 

Във връзка с изказването на турския представител на XXIII сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО е станало дума в редакцията, че в. „Нова светлина“ трябва да вземе отношение, да му отговори писмено за положението в България, че няма насилие. По този повод Мартин Будиков казал, че има други вестници, защо трябва да отговаря именно нашият, да отговарят другите.

„Добромир“

СПРАВКА:

...... и ....... не са проверявани по отчета. Случаят показва, че процеса по въстановяване на имената трудно се приема от българите в с. Черковна, а близките на ..... от друга страна имат стремеж да съхранят „националното“ си чувство. За целта не желаят да има бракове между тях и чисти българи. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
Екземпляр от сведението да се изпрати на ОУ МВР Търговище за сведение.

ЗАДАЧИ: Да изяснява какви коментари се правят в редакцията на „Н. светлина“ във връзка със срещата Горбачов-Рейгън в Женева.

При командировки в окръзите да изяснява отношението на хората с възстановени имена към мероприятията на нашата власт, отправяне на закани за терор и др.

ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на срещата на аг. „Добромир“ беше предаден на ръководството на ОР ст. лейт. Чавдар Манов. 

Отп. в 2 екз.
№ 1 - РД
№ 2 - МВР - Търговище
Нап.: Донкова - 28863
21.11.1985.


ВЯРНО,
РАЗУЗНАВАЧ В ОТДЕЛЕНИЕ 02
ОТДЕЛ 04
Ст. Лейтенант /Манов/

(ръкописно) Фотокопие за 14 отдел 22. XI. 85г.
__________________________
*Вестник „Нова светлина“ е вестникът на турското малцинство по онова време. Най-вероятно всички хора от редакцията, за които става дума, са със сменени имена.

Няма коментари:

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)