петък, април 08, 2011

Защо не си говорим за литература?

Възходът на жълтото и комерсиалното продължава, защото голяма част от собствениците имат интерес от по-масова аудитория - за да продават влияние http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14965815,00.html

Тони Ненкова беше написала горното за радио Дойче веле, малко преди да започне инзиденшнара гнусна история покрай подписването/парафирането на споразумението с руснаците.


Наистина е рядкост български журналист да цопне камък в блатото на българската журналистика, затова ще задам един въпрос:
Защо журналистите, които преди няколко седмици чакаха радиацията от Фукушима аха-аха да влезе в студито им, сега със същото нетърпение канят гости, които буквално с пяна на уста обясняват колко ни е изгодно да строим Белене?
А истинският въпрос е кои сме тези НИЕ, на които НИ е изгодно да строим Белене? Все пак журналистите, колкото и да са жълти и продажни, говорят от името на тези НИЕ.

Кои са тези НИЕ?

Първи поглед върху тези НИЕ сме всички ние – гражданите на Република България, които ще купуваме евтин ток, ако дадем сега пари за Белене. Това е основната теза, че Белене НИ е изгоден проект. Само че в изречението имаше два пъти харчене: „купуваме“ ток и „даваме пари“ за строеж. Засега – даваме ние, гражданите и в частност данъкоплатците дават.
Дотук – всичко ОК, нека проследим пътя на парите: ние даваме парите на правителството, а то като наш представител ги дава на държвната фирма НЕК ЕАД (Е – от Еднолично, т.е.изцяло държавно акционерно дружество).

В крайна сметка точно изпълнителният директор на НЕК ЕАД подписва договорите за инвестиране парите на данъкоплатците, затова нека ѝ обърнем малко внимание. Да ви разкрия една обществена тайна? Това е фирмата, направила инвестицията в Цанков камък, пак от наше име. Защо обаче НЕК трябва да инвестира във водни централи? Само не си мислете че е тотално безсмислено – има смисъл, като изобщо нямам предвид „консултантската“ компонента на Доган

НЕК се състои от няколко фирми:
  • едната фирма е собственик на високоволтовата мрежа (110 и повече kV) на страната, нека я кръстим Мрежи високо напрежение (тя май така се и казва). Фирмата е естествен монополист на този пазар. Нека за краткост я наречем МРЕЖИ-те
  • друга фирма се занимава с диспечирането на енергията (т.е.диспечерите на високо-волтовото напрежение в страната са в отделна фирма. Също е монополист на този пазар. Освен с диспечерската дейност тя се занима и с купуването/продаването на липсваща/излишна енергия (т.е.обира „луфтовете“). Нека за краткост я наречем ДИСПЕЧЕР-и
  • трета фирма е собственик на големите ВЕЦ-ове в страната, както и на ПАВЕЦ Чаира. Т.к.вече има и други частни ВЕЦ-ове, то фирмата не е монополист. ВЕЦ-овете и ПАВЕЦ-а са изключително важни за поддържането на енергийната система на страната в пиковите моменти на натоварването. Затова и тяхната енергия се купува/прод ва на доста по-високи цени от цените за АЕЦ Козлодуй или ТЕЦ-вете. Нека за краткост я наречем ВЕЦ-овете

Сега ще кажете къде е АЕЦ Козлодуй? Той нали е държавен? Така е, държавен е, но е независима от НЕК фирма, така както напр.Булгаргаз, ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН, ТЕЦ Марица Изток, ТЕЦ Варна са независими фирми.

Разликата между ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН, ТЕЦ Марица Изток, ТЕЦ Варна и останалите изброени е, че НЕК, АЕЦ Козлодуй, Булгаргаз, Мини Марица Изток (изобщо всички, които са 100% държавни) имат и още една шапка на главата си , т.н.БЕХ. Докато ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН, ТЕЦ Марица Изток, ТЕЦ Варна са си частни, пък макар и в някои от тях да има държавно участие.
Важното за случая е, АЕЦ Козлодуй не е собственост на НЕК.

От горе-изброеното става ясно, че НЕК се занимава:
  • с производство на енергия – фирма ВЕЦ–овете
  • с диспечиране – фирма ДИСПЕЧЕР-ите
  • с пренос и достъп – фирма МРЕЖИ-те
  • и с нещо, което не споменахме – покупка/продажба на енергия, но, без да съм 100% сигурен, това се извършва от самата НЕК (т.е.от централния офис) – нека го кръстим ТЪРГОВЕЦ
Всичките тези дейности се отнасят САМО за електро-енергия с напрежение 110 кV и повече (т.н.Високо напрежение)

Защо е направена това разделяне на фирмите по отделни дейности? Даже това разделяне още не довършено както трябва, защото в момента тези фирми са счетоводно, а понякога и физически разделени (напр.едната фирма за ВЕЦ-овете е разположена в Пловдив, а не в София). Въпреки това счетоводно разделение трябва да се направи и фактическо разделение, а именно – служителите на отделните фирми не трябва да си обменят фирмена информация.

Този процес се нарича със звучната дума Unbundling и целта му е: ДИСПЕЧЕР-ите да не предпочитат ток от ВЕЦ-овете само защото са в обща фирма. Така също ТЪРГОВЕЦ-ът да не злоупотребява с наистина естествения монопол на МРЕЖА-та в отношенията си с клиентите.

И ако това разделяне все още е само на счетоводно, а не на фактическо ниво, то това изобщо не значи, че в крайна сметка това няма да се случи. Неизбежно е. (Ето пример за ефекта от липсата на разделяне)


Същото се отнася и за ЕРП-тата (на средно и ниско напрежение) – в крайна сметка естественият монопол върху мрежата ще бъде отделен от дейността по покупко/продажбата на енергия. Погледнете си фактурите, които получавате от ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН: разделени са на Пренос и Енергия – в преноса са монопол, но в енергията, в съвсем скоро време няма да бъдат).
Мога да го обясня и с друг пример: държавата е собственик на въздушното пространство и РВД има естествен монопол върху небето, но ние може да избираме с коя авиокомпания да летим. Държавата е собственик на пътищата в страната и ние си купуваме винетките от естествения монополист (как е новото име на ГУП, че не се сещам), но ние може да избираме с коя автоубусен превпзвач да се возим. Все още не можем да го правим с влака, но и там вече има поне счетводно разделяне на фирмата НКЖИ и превозвача БДЖ.
Като цяло порцесът е по-напреднал при ЕРП-тата, докато при НЕК липсата на фактическо разделение е много назад.
Но, и това е важно да се знае:
разделението е неизбежно,
освен, ако не решим, че искаме да строим социализъм

Нещо, което отпадна като дейност от НЕК още през 2000 г е: продажбите и разпределението на Средно (20kV) и Ниско напрежение (220V), а така също тогава отпадна и производството на електроенергия от АЕЦ и ТЕЦ, като дейност от НЕК. (не бъркайте приватизацията на ЕРП-тата и ТЕЦ-овете с отделянето на фирмите за резпределение и централите – отделянето стана доста преди приватизацията). А защо като собственост приватизираха само ЕРП-тата и някои ТЕЦ-ове, а не всичко, вкл. и АЕЦ Козлодуй, в момента нямам отговор, мога само да гадая. Във всеки случай навлизенето на частни небългарски инвеститори направо бръкна в някои части на т.н „стари енергетици“ (защото ТЕЦ Бобовдол и той е частен, ама понеже е български собственика (Ковачки май беше?) това не предизвиква неистов вой както срещу ЕРП-тата ;-) (виж статията от Дойче веле в началото ;-) Неистов вой предизвикват САМО частните енергийни дружества с преобладаващо чуждестранно (и не руско) участие, вкл. и вятърните и соларните инсталации.

Това последното си беше само вметка, да продължим нататък:
Та за какво ѝ е АЕЦ Белене на НЕК?
Не мога да си отговоря, но мога да си представя какво ще стане с нея. АЕЦ Белене първоначално ще бъде пета дейност в рамките на НЕК – или поне докато се построи, т.е.докато има да се правят инвестиции в проекта Белене (Нали се говори за 6 милиарда евро? С опция за 12? Които ще бъдат взети или от данъците или от цената на тока на регулирания пазар!!!)

После? В момента в който сме дали парите, АЕЦ Белене няма как да остане в рамките на НЕК ЕАД. Ако можеше, нали и АЕЦ Козлодуй щеше да остане вътре?

Така че в крайна сметка държавната НЕК ще се наложи да се раздели с АЕЦ Белене. На каква цена обаче? Нали се сещате, че при отделянето активите ще отидат в новата фирма, а дълговете ще останат в НЕК? Ами ако се и приватизира? Нали се сещате, че към момента, в който Белене е построена и заработи – ние щем не щем ще сме либерализирали пазара на енергия? Да не мислите, че заради тъпи инвестиции ще си останем с 85% регулиран пазар на електроенергия? Да не би да искате и след още десетки години ДКЕВР да определя цените на тока за населението? Моите уважения към г-н Семерджиев, но ... никой в страната не е гласувал за него и не мисля, че и наследникът му ще бъде в по-добра позиция – той ще бъде виновен за всичко в бъдещите протести срещу повишението цените на тока

А и да се приватизира АЕЦ Белене – кой ще я купи? С руски реактори и руско гориво? С ортак, който има 49% и се казва „Нещо с 'Рос'“...
И най-важното: при свободен пазар на енергия АЕЦ Белене като енергийна фирма ще струва много по-малко, отколкото НЕК (т.е.аз и ти) е дала като инвестция. Нали, ако беше обратното, щеше да е пълно със западни инвеститори за нея и никакви формални и наформални пречки нямаше да спрат устрема им! Щяха да се натискат не само да я строят, но и да я финансират! (Западните инвеститори са печалбари, да знаете – където няма делавера не ходят)

Все пак се лансират две тези за ползата от Белене:
  • токът ще бъде евтин и
  • страната ще може да изнася ток

Токът може да е евтин, само ако пазарът е свободен – регулиран пазар води или до по-високи (от справедливите) цени или до дефицит (вкл. и дефицит в качеството на услугата – вижте повечето оплаквания срещу ЕРП-тата и ще разберете какво имам предвид) А от гледна точка на високото напрежение и регулирания пазар: помните ли как стълб на НЕК се разруши миналат година, а глобиха ЕОН, които бяха невинни?

НЕК продава на ЕРП-тата на също толкова регулиран пазар, колкото ЕРП-тата продават на нас -простосмъртните.

И когато ЕРП-тата искат 8% увеличение на цената, това в общия случай значи, че НЕК е поискал 15%! Предатвете си колко иска НЕК, когато ЕРП-тата са поискали 15? И още една обществена тайна – относителният дял от паричната стойност на електроенергията, която остава в ЕРП–тата от десет години насам (когато те бяха чисто държавни) непрекъснато намалява, за сметка на увеличението на дела за НЕК. Имайте предвид това, когато протестирате срещу чуждестранните собственици на енергийните фирми.
А това непропорционално увеличение дела на НЕК е нужно, за да се съберат парите за Цанков камък, а сега и за Белене...

Регулираният пазар на енергия няма да е вечен.


Другият довод е възможността за износ. Да де, то и сега АЕЦ Козлодуй изнася, а НЕК само я пренася (МРЕЖИ-те), да не би да мислите, че НЕК купува енергията от АЕЦ Козлодуй, за да я изнесе? АЕЦ Козлодуй си продава самостоятелно, а когато НЕК го прави, мили мои, все ми се чини, че това (сега!!!) се извървша от специализирани фирми – търговци на енергия, а НЕК има само посредническа или преносна роля. Друг въпрос е тези търговци дали не са регистрирани в много от случаите в офшорни зони. Да не би да сте видели търговски представители на НЕК да ходят да търсят нови клиенти в съседните страни? Че и в несъседни? Нали ако НЕК беше толкова активен, щеше да изкупи първо ЕРП-тата на Македония, Албания и Косово, за да им продава тока си? Не, това го направиха други фирми – а НЕК „изнася“ през горе-споменатите търговци на електроенергия

Та не разбрах. За какво му е АЕЦ Белене на държавната НЕК? На мен за какво ми е?
Даже и да платим 1 милиард неустойки, нали ще останат още 4 за саниране и за не толкова корупционни мощности? Или изобщо за други проекти? Защо българската държава да се занимава с производство на електро-енергия?

И да се върнем в началото: когато чуете някой по телевизията да казва: „Ние имаме изгода от Белене“, то приемете го напълно буквално – те наистина имат изгода от Белене.
И как няма да им е изгодно, след като ние с теб ще даваме парите, за тока, който те ще изнасят. И можете да сте сигурни, че ТЕ ще купуват тока евтино, пък ние – както ни го продадат...

Но моята и твоята изгода не я виждам.

А си представете като добавка, че не успеят или не могат да изнасят енергия? (Причини - милион, още повече че именно износът е на свободен (либерализиран) пазар ;-) Тогава ще ни кажат: щом искате да имате Белене, плащайте за поддръжката... (въпросът ще бъде: Безплатно ли е слънцето? ;-)

Та защо си говорим с руснаците за енергийни източници, а не за литература? Защото нашата власт има желязна ръка , а не железни топки.

А че има желязна ръка – има, погледнете как публично унижава министрите си, които в общия случай са доста по-образовани и читави хора от него. Но – топки? Топките ги няма...

33 коментара:

Анонимен каза...

и сега да броим коментарите срещу костов...

САНДО каза...

Първо, мисля, че трябва да пишем коментарите си на руски...
И второ, всъщност всякакви коментари - та дори и на руски - са излишни.

Спас Колев каза...

Терминологично уточнение: В Марица Изток има 4 отделни ТЕЦ-а - един държавен, собственост на БЕХ (който доскоро обгазяваше Стара Загора), един на Ковачки (който е на доизживяване - трябваше да го спрат есента, но му дадоха отсрочка), един, който Енел наскоро продадоха на някакви американци, и един на AES (чисто нов, пускането му се отлага от няколко месеца). (Отделно има и един ТЕЦ Марица 3, който също е на Ковачки, но е в Димитровград, а не в Марица Изток.)

Стойчо каза...

Спасе, така е – благодаря за уточнението. Идеята е, че даже държавните енергийни дружества са независими от НЕК и неизбежно ще стават още по-незавасими

Стефан Бояджиев каза...

да си го кажем ясно и направо - АЕЦ БЕЛЕНЕ Е ВРЕДЕН ЗА НАС (и полезен за ТЯХ - рубладжиите)!!! СПРЕТЕ СТРОЕЖА на това безумие - аз не искам да плащам за него - НИКОГА!

Анонимен каза...

По некадърно писане за енергетика не съм срещал. Добре, няма да строим Белене, защото е руско оборудването. До 2020г. ( т.е. утре)поради износване трябва спрем около 2000 мегавата, а с какво ще ги заместим? Каква е алтернативата не Белене? Или първо да рушим и после ще видим. А натоварването на различните мощности, ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ от диспечерите не зависи какво ще каже Стойчо, а съгласно изчислителната машина, сметнала най-ефективния режим на работа.

Анонимен каза...

Добавка... Най-изгодния износ това е износа на електроенергия. Няма митнически тежести, транспортни разходи и търговски представителства. Да не говорим за качество и конкуретноспособност, тази стока ако я имаш е на нивото на немската , френската и т.н. Да попитам Стойчо, какво ще експортираме? Може би само проститутки.

Анонимен каза...

Комиката и Гнойчо

Анонимен каза...

Сетих се - тея двамата ще пърдят в блоговете и от това ще извличаме енергия, с която ще компенсираме липсата на мощности в бъдеще!

Анонимен каза...

Страхотно! Никога не съм подозирал, че незнанието на българския език може да стигне толкова далече. Честно казано, гнус ме е да чета толкова нискограмотно поднасяне на една иначе важна информация.

Николай каза...

Супер. Откога я чакам тази либерализация. Дано си прав и вземе, че се случи по някое време.

P.S.

Товарищ Анонимний, късно е вече. Поспете малко, а утре ще продължите със справедлия гняв.

P.P.S.

И няма да е лошо да си преговорите видовете местоимения в българския език ;)

Николай каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
divanov каза...

До анонимния - ще експортираме каквото и сега: духовна нищета към глобалната мрежа. Тук хората например се справят идеално! Титани!

по-дебелия каза...

Абе на веселяците, дето викат "ще изнасяМЕ", един въпроз.

Как става така, че Козлодуй има на активи към 45 милиарда лева печалба от нема и 100 милиона?

И какво значи това за мен като краен съдържател на тия активи?

Щото ако ги сложим у банка толкоз паре, дори и при ного лабави инвеститори ще има барем 4х по толкова.

Алекс каза...

Еми много добре описана реалността. Видяхме много добре, колко е силна държавата ни, като трябва да накара човек да млъкне. Надявам се да се увеличават хората, като министър Трайчо Трайков.

Ivanov каза...

Какво не ви е ясно!?
Нима сега някой от простия народ получава пари от износа на ток!? - Само онези, за които е поминък.
Нима няма страни с развита или развиваща се икономика които да внасят ток, поради липса на национални възможности!? - Има много.
Защо, след като строежа на АЕЦ Белене ще донесе толкова много ползи, няма желаещи за инвестиране в него!? - Защото после ще я купят на цената на скрапа или просто ще я откраднат с юридически трикове, а Бай Ганьовците ще плащаме дълговете по строежа й. Особено пък като се окаже, че проекта е несъвместим с новите изисквания на ЕС.
Както и да се погледне българският народ няма да има преки ползи от експлоатацията на АЕЦ Белене в дългосрочен план. Сега се опитват да ни пробутат утопията за "Светлото бъдеще" в друг вариант - Като построим АЕЦ-а всичко ще ни е наред - и тока ще ни е евтин и сиренето - на корем, няма да се налага да работим повече - само ще ядем.

Анонимен каза...

Чакам някой да напише с какво ще заменим мощностите, които ще спрем, поради изчерпване на техните ресурси. Нека да не е АЕЦ Белене, а какво трябва е? Като внасяме ток, с какво ще плащаме? С банани?

Комитата каза...

Анонимен тъпако, с какво си купуваш компютри, коли, козметика, електроника, дрехи и т.н.? 99% от тия стоки не се произвеждат в България. И някак си сме оцелели, дори май по-добре да не ни дават да правим, че много ще се изложим.

Ето и на твойта любима тема - нямаме нефт и газ, внасяме го целия и от това икономиката ни няма проблеми. Има обаче огромни проблеми с това, че доставчикът ни е монополист. Значи?

Понеже си смотаняк, ще ти обясня като на дебил – производството на електроенергия и ОСОБЕНО тази в Белене е производство с ниска добавена стойност, т.е. огромни капитали, микроскопична печалба, само си амортизираме природата.

Козлодуй има 100 милиона печалба на десетки милиарди капитал.

Няма никакъв шанс електроенергията от Белене да е евтина и изгодна (правиш разлика между двете, нали, напрегни си двете мозъчни гънки). Ама на, пуста гордост от атомна централа, на гол корем чифте пищови.

И не забравяй, че България е с най-ниската енергийна ефективност в Европа, току-виж се оказало, че енергията ще ни стига и ще ни остава, дори без атомна централа.

А и защо трябва да произвеждаме на наша територия електричество, ако не е изгодно, при положение че след 20-30 години европейският пазар ще бъде напълно единен и ще трябва да гледаш картата за да видиш къде беше границата, това също ми е напълно неясно.

Ама си тъп като гъз, вероятно защото си гъз, анонимен.

Анонимен каза...

Комита, аз не искам обезателно АЕЦ, не желая обаче да ми забранят ползване на климатика , независимо че блока ми е саниран. Сигурно и дотам ще стигнем. От сляпа омраза към всичко руско повтаряш Белене и Белене. Майната й на Белене. Гъзът май ще ти бъдеш накрая.

Комитата каза...

Ами то винаги има риск правителството да забрани нещо, с Белене или без. Но не виждам как в рамките на отворен пазар в ЕС може да има дефицит на каквото и да е, освен ако не въведем нарочно енергийна диктатура.

Анонимен каза...

Не накрая - той Е гъз!

Анонимен каза...

Тези компотри и талавизори от свободния европейски пазар и изобщо тези 99% чужди стоки, които купуваме - някой от гениите списващи в статията да се е замислил с какво успяваме да ги купим? Хевропейците ни ги дават даром? Хахахаха

България в момента се крепи на енергетика + митнически такси на турската граница. Вие изкате да затриете едното от двете. Добре, но на следващия "14 януари", където "ще си търсят свободите и правата", АЗ НЯМА ДА СЪМ С ВАС. Защото вие в момента сами работите против собствените си права и свободи! Защото свободния човек е този, който има собствени средства да бъде независим. А вий глупци няма да бъдете такива!

Анонимен каза...

П.П. Поздрави от един скорошен емигрант.

Анонимен каза...

А държавата с какво ще плаща заплати и пенсии? От къде пари за всички др. разходи, инфраструктура например? Проблемът не е само да си купиш телевизор или компютър, Анализът ти е доста първичен, Комита.

Анонимен каза...

Понеже случайно попаднах на тази разправия, ще се идентифицирам като друг анонимен. Ваша си работа е да се обиждате, щом ви харесва - правете го. та на темата - и за слепия е ясно, че крадлювците са се събрали около поредната плячка. Журналистическия слугинаж угодничи абсолютно безпринципно и лакомо. Че в сделката има възможности за персонално обогатяване е вън от съмнение. Аз само искам да кажа на обиждащите се страни по-горе, че ако не се построи или създаде нещо (в случая е без значение АЕЦ или плод-зеленчук) парите си остават само хартия. Така че моля не се правете на експерти, а поддържайте креативността. По-добре да има нещо налице, отколкото само приказки.

mdam каза...

Гледам, опоскали са ви вече организираните, червени тролове. Много интересни организми са, нещо като био компютърен вирус - също толкова нискоинтелигентно и също толкова масово.

Анонимен каза...

Костов не е против ядрената енергетика.Той е против нови блокове в Белени.Но иначе е ЗА новите блокове да се правят в Козлодуй....Само там може да се върже технологията на Уестингхаус.Същите които основно изсмукаха парите за модернизация на старите блокове в Козлодуй-ската АЕЦ.
Уестингхаус е с централа в САЩ, но всъщност е контролирана от Мун...Да, да .Точно онзи дето е жив бог и шеф на световна секта....Но за това е необходимо критично мислене...В горният материал за съжаление не го виждам.Това е обикновенна корпоративна справка подадена за партийна употреба с краен личен паричен резултат.За кого - познайте сами.

Комитата каза...

Ех, ех, каква анонимна ядрена любов избликна в коментарите.

Анонимен, толкова са ти смешни доводите, че направо ме умиляваш. Със стоте милиона от Козлодуй връзваме 20 милиарда бюджет?!? Малко като Христос с рибите си представяш възможностите на атомната енергетика. Вземи запознай се малко с икономиката на България след 1990-та година. Много неща се промениха и между тях едно от най-съществените – относителната тежест на Козлодуй в националната икономика. Вземи сметни какъв процент от националния доход дава Козлодуй. Проценти можеш да смяташ нали?

И защо, щом е толкова печеливш Козлодуй, не се намериха европейски инвеститори? Или европейците са балами, очевидно.

И ми е много интересно, според анонимните капацитети, каква поръчка изпълнява този блог, че не знаем на кого да предоставим сметката за лобирането?

Стойчо каза...

Сега поне със сигурност знаем какво ще изнасяме като не построим Белене – бъдещият емигрант го каза :)

А иначе най-първият анонимен се оказа пророк :)

Анонимен каза...

Тези 100 милиона са пълна манипулация. Само за първо тримесечие на 2011 г АЕЦ Козлодуй реализира печалба от 23 милиона. А за близо 4о г. колко би била печалбата, като се има в предвид че спрените блокове са с мощност 4 по 400 мегевата и работиха над 30 г. Четете господа, за да знаете.

Стойчо каза...

Анонимен, дай едно линкче към баланса и ОПР-то на АЕЦ Козлодуй за миналат година :) (ти ме заинтригува)

Стойчо каза...

Манипулация, манипулация, колко да е манипулация – единия каза 100 мил/година, другият твърди 23 мил/тримесечие

23х4=92 милиона за годината

(1 година се състои от три тримесечия, за информация).

И все пак - някой може ли да даде линкче към баланса и ОПР-то на АЕЦ Козлодуй? Март месец вече мина и годишното им приключване трябва да е свършило

martin666 каза...

последния даже не меже да смата до 20 ....

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)