понеделник, август 09, 2010

Млада воля: Победата на Германия

Следващият текст от рубриката „забравени страници“ е един малък политически анализ на ситуацията през 1936г. в Германия, публикуван във вестник „Млада воля“ (орган на младежката организация на съюз „Отец Паисий“) от 2-ри март 1936г.

Победата на Германия

Лани III-тия Райхъ прогласи по света, че достойнството на Германия отхвърля срамнитѣ клаузи на Версайлския договоръ и въ резултатъ въведе задължителната военна повинность. Франция протестира, но накрая се помири.

Презъ изтеклата историческа година г. Хитлеръ изненада свѣта съ оттеглянето на Германия отъ О. Н., напусна Лондонската конференция по разорѫжаването и въ трескавостьта на международната политика улучи момента. – Стоманенитѣ каски на една отъ най-силнитѣ армии въ свѣта влѣзоха съ параденъ маршъ въ демилитаризираната отъ 16 г. Рейнска область.

Печата описва невъобразимата радость обхванала жителитѣ на Франкфуртъ, Есенъ и Дюселдорфъ, посрѣщнали германскитѣ войски. Съ патриотиченъ захласъ, подъ звука на камбаните, хиляди, мѫже, жени и деца сѫ. постилали съ цветя пѫтя, дългитѣ редици отъ млади войни.

Ние живо и силно си представяме вълнението на ренанци, които безъ да сѫ изживели ужаситѣ и страданията на нашитѣ малцинства, раздѣлени отъ чернитѣ гранични бразди отъ майката Родина, сѫ празднували възкресението на германската мощь.

Последниятъ жестъ на г. Хитлеръ, трѣбва да се признае, предизвика паника въ международнитѣ отношения. При наличностьта на африканската акция съ проблематиченъ край, при опаснитѣ азиятски усложнения за колониалните интереси на Европа, липсва проницателното противодействие на германската акция.

Ето защо, основателно дѣлото отъ 7 мартъ поставя въпроса за война на дневенъ редъ. Ясно, че по пѫтя на политиката на свършените факги въ Европа чакатъ утре германския реваншъ и върху последната точка на ревизионизъма – завземането на отнетите колонии.

Затова европейската тревога е по-голѣма за утрешния день много повече, отколкото военното завладѣване на Ренания и денонсирането на пакта Локарно.

За да обвърже и ограничи германската агресивность, свиканата въ Лондонъ конференция на заинтересуванитѣ четири сили се примири съ положението и санкционира военната акция въ Ренания. Явно, че и сега Европа преглъща горчивъ хапъ!


Съдържание на броя

Очаквайте още материали от същия брой.

9 коментара:

Ангел Грънчаров каза...

Хей, откъде намери тия стари букви? Много ми трябват, кажи ако обичаш?

Комитата каза...

Ами как да ти кажа, използвам малко дървен метод. Първо пиша текста с э и ы , после с find-replace ги замествам с ѣ и ѫ. Може би трябва да си инсталираш някой шрифт, който съдържа всички букви преди това.. например FreeSans или FreeMono или Arial Unicode

Буквите, които ми трябват си ги взимам от Character map.

Ангел Грънчаров каза...

Мерси, ще опитам да се справя с проблема...

templar каза...

Чудно! Много прилича на ентусиазма на Българите 1912 и 1937 при отхвърляне на Ньой. Въпреки цялата пропагандна боза в стил "Да разлаем кучетата" в края на краищата истината е, че заради несправедливия край на ПСВ целия германски народ с огромен ентусиазъм избира и подкрепя "г-н Хитлеръ" и върши чудеса от храбост под неговото ръководство. Извращенията се прощават, точно както ние днес прощаваме увлеченията на Цецо и отклоненията от правовата държава, а предпочитаме да се е..ваме с Божо.

Иначе "Паисиевци" са най-елитната младежка организация от "златния век" на национализма. Има доста добра книга за тях.

Анонимен каза...

@Комитата
Има един малко по-малко дървен метод. В GNOME (доколкото си спомнян от други публикации, използваш GNU/Линукс) можеш да въведеш произволен знак от Уникод чрез Ctrl+Shift+u. След като въвееш „u“ можеш да пуснеш всички клавиши. Е, удобно е за символи, които използваш често и може да се допусне, че ще им запомниш кода. Примери:
ѝ – въвеждаш „и“ и после ctrl+shift+u300(enter)
ѣ – ctrl+shift+u0463(enter)
ѫ – ctrl+shift+u046B(enter)

Ако съм се заблудил за операционната система/графичната среда все има някакъв сходен начин за въвеждане на символи.

Комитата каза...

Слава Богу, ѝ го имам в клавиатурата (БДС на Gnome), за другите две като отида на моя компютър, ще пробвам и ще докладвам.

Комитата каза...

templar, айде сега да не се обиждаме, кой прощава на Цецо ;-)

Иначе си прав да, несправедливостта ражда още по-голяма несправедливост.

Приготвил съм още едно материалче от същия вестник.

templar каза...

Кой му прощава, ш... народ имам предвид, не ние с теб. Точно както средния възпитан и кротък здравомислещ немец е прощавал на г-н Хитлер някои станали впоследствие печално известни изцепки и е подтискал у себе си притеснението от налудния поглед и психопатските мустачки.

Същият анонимент от по-рано каза...

@Комитата
То е изтествано не веднъж, работи. Удареното и беше само за пример, иначе присъства и във фонетичната подредба на GNOME/Xorg.

П.С. Ако е слава някому, е слава разработчици и преводачи, а не богу. Но това са други теми, хайде ще се въздържа само до това, все пак на гости съм и съм анонимен.

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)