вторник, юни 22, 2010

Един измислен диалог.

Понеже фантазията ми работи, си представих следния диалог:

„Слушай сега, Фидосова. Трябва да има ред. Не може всеки в Интернет да си пише, каквото си иска. .. Ще ми напишеш в кодекса, че всички дето дращят в интернет - блогове, сайтове, агенции са медии, а също и тия де, социалните мрежи, фейсбука. Не, въобще не ме интересува какво е сайт какво е медия. Ще питаш Сашо Цветков*, ако нещо не ти е ясно.  Искам правилата да са същите като за вестниците, радиото и телевизията. Не ме прекъсвай, какво значи „не е същото“? Аз тия от интернета не ги питам дали има натиск, нали, ама ако трябва да ги арестувам, къде да им търся главните редактори. После. Ако некой почне да ме клепа по време на кампанията, искам ги всичките в съда. За ръчичка ми ги водиш - собственика на сайта, журналистчето, блогърчето, да им е ясно, че такова отношение нема да толерирам. И накрая. Не искам да има анонимни. Забранявам анонимността по време на кампания. И утре го обяви по медиите“
–––
* Александър Цветков - министър на транспорта

Когато се зашуми около правата на Интернет потребителите, знам че работата ми нараства много, защото покрай другите ми задължения, трябва да разяснявам – защо поредната милиционерска инициатива на властта е несъстоятелна. 

Вчера излезе информация в „Монитор“ и в „Дневник“, че се подготвя нов избирателен кодекс, който сериозно ограничава правата и свободите на гражданите в Интернет. 

Тази сутрин ме поканиха в сутрешния блок на TV7, заедно с Асен Генов и Иван Стамболов да споделим мнението си по въпроса. Разговорът протече много интересно, но май нямат онлайн архив, за да ви го покажа.

Критични текстове по темата вече публикуваха Иван Бедров, Нели Огнянова, Боян Юруков и Делян Делчев. Update: Ангел Грънчаров също.
PS. Дали да се притеснявам, че преди повече от година в коментар нарекох Бойко Борисов „гъз“, който не смятам да изтрия по време на предизборната кампания...


.

16 коментара:

Труден каза...

И ти ли, Комито?

А погледнете малко по-интелигентно на въпроса за клеветата в жълтата преса и Интернет пространството.
Сульо и пульо правят пари от изсмукани от пръстите новини и сензации, които най-често са откровени клевети.

Те борисовчетата се опитват да държат в юмрука си медиите, но наред с недомислените предложения за забрана на анонимността и полицейски пагони за web администраторите, има и нещо много положително - забрана и съдебно преследване за клеветниците.

Клеветата е лесна за дефиниране.
"Гъз" не е клевета, а обида, и едва ли някой ще се заръгне да ти затвори сайта заради ниската ти култура.

Единствено клеветата може да урони доброто име на личността, защото се приема за истина от безличностната тълпа и я манипулира в интерес на клеветника.

Вложете МАЛКО МИСЪЛ в тази "МАЛКА ИДЕЯ", от коят бихме имали само полза.
Изчистете я, подредете я и я подкрепете.

Клеветата не е гарант за свободното слово.
Обратното, тя държи като заложници честните и добри граждани на България.
И точно силните властници биха могли да я ползват чрез медиите, за да държат местата си здраво бетонирани.

Ако трябва да сме точни, с това изменение, властта се отказва от възможността да манипулира чрез клевета и подронване на чуждия авторитет.

Бойко и ГЕРБ не са ми любимци, но тук ги поддържам, с известни уговорки.

Комитата каза...

Труден, ето ти съответния раздел от Наказателния кодекс, за по-информирани мнения. В случая къде виждаш необходимост от допълнително законодателство?

Властта се отказва от възможностите да манипулира? Как точно се отказва? С анонимни коментари в анонимни блогове? Това за Бойко ли става дума или за друга власт?

Раздел VII
Обида и клевета

Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

(2) Ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.

Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.

(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Чл. 148. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) За обида:

1. нанесена публично;

2. разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;

3. на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и

4. от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му,

наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 21 от 2000 г.) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

(3) В случаите на ал. 1, точка 1 може да намери приложение ал. 2 на чл. 146 .

Чл. 148а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи устно, чрез печатни произведения или по друг начин данни, обстоятелства или твърдения за другиго, основаващи се на неправомерно придобита информация от архива на Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Труден каза...

Известно ми е, че законите ни третират обидата и клеветата, и на мен също ми се стори ненужно това изменение на избирателния кодекс, но пък какво лошо има да се знае, че клеветата е забранена и срещу политически лица?

Защото между "свободните писачи" съществува мнението, че клеветата срещу политически лица е РАЗРЕШЕНА - http://truden.truden.com/1192.html#comment-57999748

Как властта се отказва от медийното манипулиране ли?
Ами след като имат ръка върху медиите и могат да ги ползват за клевета и очерняне, с този закон те се отказват от тази възможност.

Комитата каза...

Не съм съгласен. Няма смисъл да се дублира един и същи текст на две места, най-малкото защото промяната и отмяната костват повече време и усилия и вероятността за грешки нараства многократно.

Госпожа Фидосова освен това лъже, що се отнася до разглеждането на изборния кодекс в парламентарните комисии. След като веднъж каза, че комисията не е заседавала, и така отказа достъп на неправителствени организации. Сега се оказва, че имало и стенограми от заседанията и консултации с неизвестни специалисти.

Гледай видеото за целия разговор. в pro.bg - това не е разговорът в който аз участвах, нали се ориентирате, аз ходих в тв7

Труден каза...

Склонен съм да се съглася, че дублирането не е нужно, но в такъв случай коментарите по предложението би трябвало да са против дублирането, а не да представяме изменението като опит да ни се спре свободата на словото.
Клеветата не е СВОБОДНО СЛОВО.

Аз лично не виждам заплаха.
И ако управниците ни наистина са имали за цел да ни запушат устите, то само би показало тяхното правово безхаберие.

В същността си предложената промяна не променя нищо, а само акцентира върху клеветата по отношение на кандидатите за народни избраници.
С малко работа върху текста и недомислените предложения за анонимността и административния надзор, тази поправка би ни гарантирала по-безпристрастни и по-полезни избори.

Труден каза...

Според мен, при съвременната информационна и медийна среда би трябвало да има по-силни регулативни лостове срещу възможността да се манипулира общественото мнение в нечия полза.

Много дръзко би било да се предложи ЗАБРАНА за клеветата и тя да се криминализира, но акцентирането върху нея (клеветата) в различните закони, кодекси и разпоредби, би ни било от полза.

Комитата каза...

Единственото с което съм съгласен с тебе е, че клеветата не е свободно слово.

Всеки закон ограничава правата ти, независимо колко добронамерено е написан. Точно акцентирането върху клеветата прави закона много опасен, защото създава тълкувания на понятието клевета по няколко закона и позволява на съда да тълкува както му скимне понятието.

А за по-безпристрастните избори, искам да ми дадеш пример за практика от последните избори, която по тоя закон не би минала. В смисъл, за някое въпиющо нарушение на етиката, което се е случило и което трябва да се приравни към престъпление и съответно да се санкционира.

Труден каза...

А аз не съм съгласен, че всеки закон ограничава свободата ми.
Това е инертно мислене, изградено през последните 65 години, и подкрепено от последните опити на ГЕРБ да ни завърже ръкавите на ризата.

Ако законите предлагат тълкуване на определени понятия, съдът взема предвид тълкуванието предложено в закона, но в случая понятието "клевета" не би могло да има размито тълкуване, което да застрашава свободата на словото.

Клеветата е лъжа, която цели да злепостави. Точка.
Ако съдът докаже, че си излъгал с цел да злепоставиш и опетниш някоя личност, ти си клеветник и подлежиш на наказание, определено от съда.
Обикновено никой не съди някого за клевета, ако твърдението е вярно, защото това би го злепоставило още повече.

За последния ти въпрос относно предишните избори :)))
Не искам да разводнявам сериозният ти "измислен диалог", но на никой няма да му е трудно да покаже поне една клевета по време на избори.
А и трябва ли първо да пострадаме, а после да поправяме?

Ти не си ли срещал клевети срещу политици в Интернет пространството?

Комитата каза...

Точно затова те питах. За да има нужда от такива текстове, трябва

Замисли се за законите. Ако нещо не е записано в закона, ти го правиш както ти се вижда за добре. След това законът ти го дефинира и ти трябва да се придържаш към дефинициите в закона, за да си нямаш проблеми - ето ти и ограничението на свободата.

Аз лично не се сещам за такива клевети, а би трябвало да се сетя, ако действително има такива клевети и те представляват голяма обществена опасност.

Защото, за да имаме престъпление, трябва да имаме преди всичко обществена опасност.

Труден каза...

Обикновено в блога ти се коментира много, и това че си говорим само двамата би могло да е нерешителност в позицията на четящите, което ме радва.
Хората мислят.

Клевета за която се сещам от миналите избори е, че Станишев е хомосексуалист.
Може и да е вярно, но не е доказано, и ако Сергей Станишев не се е обявил за такъв, твърдението се приема за клевета, при положение, че е недоказано.

Не мислех да споделям най-голямата полза от предложеното изменение, но виждам, че то не се оценява от невидимата му страна: този закон ще развърже устата на сериозните блогъри, които знаят кирливите ризи на политиците.
Защо ли?
Ами защото, ако публикуваните материали съдържат някаква истина, никой няма да ни вика в съда, а щом не ни викат в съда въпреки приетите поправки в закона, значи написаното е вярно, а не клевета или опит за злепоставяне.

А който клевети да му мисли.

wattie каза...

Напълно съгласен съм с Труден и подкрепям мнението му. В този закон няма нищо лошо, дори е правилен.

Ангел Грънчаров каза...

И моя милост публикува критичен отклик по темата...

Стойчо каза...

Който цензура подкрепя, от цензура ще страда. А още по-общо: който подкрепя несправедливост, през носа му излиза после

Кирил Кирилов каза...

Четете внимателно какво точно се опитват да прокарат ГЕРБ в този законопроект. В Материала на "Дневник" пише:

"Работният вариант на текстовете за предизборната кампания предвиждат още забрана на излъчване на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. Помолена за уточнение какво разбира под "анонимни материали", Фидосова препрати питането към неин колега, направил предложението, но не успя да си спомни кой е авторът."

Да забраниш анонимността в интернет е:

1. Невъзможно.
2. Опасно е и намирисва на цензура, много хора все още, по една или друга причина само като анонимни си казват мнението.

Тук не става въпрос само за клевета. Повечето потребителите на интернет са достатъчно интелигентни за да направят разлика между клевета, обида мнение, коментар и т.н. Регулация от страна на държавата е излишна и вредна.

Труден каза...

Точно на това трябва да се противопоставим, на забраната за анонимно коментиране, а не на забраната на клеветите и обидите.

velimar.blogspot.com каза...

Здравейте,
ограничаването на свободата на изразяване в Интернет от страна на политиците не е характерно само за БГ, затова ви изпращам този линк http://www.globalnetworkinitiative.org/implementationguidelines/index.php#29
към страницата на Global Network Initiative, където се търсят начините за гарантиране на свободата на изразяване и премахване на цензурата в Интернет
Protecting and Advancing Freedom of Expression and Privacy in Information and Communications Technologies.

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)