четвъртък, април 02, 2009

Обществена опасност

Днес и утре присъствам на доста интересна конференция: "Правосъдие в дигаталната ера" в хотел Принцес Дедеман.

Приземният етаж на хотела е съсипан архитектурно, за да се разшири казиното. Но това е не е темата на този материал.

Темата е следната — според вас, как бихте степенували три престъпления — държавна измяна, престъпления против интелектуалната собственост и детска порнография като степен на обществена опасност, според българския законодател? Почти съм сигурен, че тези които не са учили право няма да отгатнат (и аз бях изненадан):

Престъпления против интелектуалната собственост —
2-5 години затвор + глоба до 5000 лева
в особено големи размери:
2-8 години затвор + глоба 10 000 до 50 000 лева

Детска порнография
0-3 години затвор + глоба до 5 000 лева
в организирана престъпна група
2-8 години затвор + глоба до 10 000 лева.

Държавна измяна
1-3 години затвор, няма глоба
настъпили тежки последици
1-8 години затвор.

Разпространение на пароли и кодове, които могат да доведат до разкриване на държавна тайна
0-1 година
с користна цел, значителни вреди, тежки последици
0-3 години

За любознателните - цитирам отдолу съответните членове (според презентацията на Димитър Марков):

Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране и използване на компютърни данни без разрешение.

чл 319,
(1) Който копира, използва или осъществи достъп до компютърни данни в компютърна система без разрешение, когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за извършване на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или по отношение на данни за създаване на електронен подпис, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(4) Ако деянията по ал. 1-3 са извършени по отношение на информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) Ако от деянието по ал 4. са настъпили тежки последици, наказанието е от една до осем години.


Разпространение на компютърни или системни пароли.

чл. 319д.
(1) Който разпространи пароли или кодове за достъп до компютърна система или до компютърни данни и от това последва разкриване на лични данни или информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, се наказва с лишаване от свобода до една година

(2) За деяние по ал.1, извършено с користна цел, или ако с него са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до три години.

Престъпления против интелектуалната собственост
Чл 172 а.
(1) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

(2) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал.1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.

(4) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

(5) За маловажни случаи деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му права.

(6) Предметът на престъплението се отнема в полза надържавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

Порнография

Чл. 159.
(1) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпростаранява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(2) Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(3) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

(4) За деянията по ал. 1-3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.

(5) Когато деянието по ал. 1-4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(6) Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.

(7) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност.

9 коментара:

БАЛТАЗАР ИВАНОВИЧ каза...

Проблемът, който най-напред трябва да намери решението си е по принцип и се отнася до целите, които преследва правосъдието.

На мен не ми е ясно, дали водещото при присъдите е, да се наказва виновния, че е направил нещо или просто да бъде прибран за да не го прави повече.

Анонимен каза...

Имах удоволствието да съм на два пъти гост на хотел Принцес Дедеман. Имам добри впечатления от този хотел.

Престъпления против интелектуалната собственост заслужено трябва да оглави класацията, детската порнография си е сериозен проблем, но не само на д-та, а при положение, че вървим към "Европа без граници" по-скоро ще зависим от европейското законодателство.
Благодаря за информацията, Комита!

komitata каза...

Според мен водещото в присъдите е било лобирането на разни заинтересовани групи. Иначе един диск с мп3 да ти докара повече наказание отколкото детска порнография или държавна измяна?!
Това показва нечовешкото лицемерие на обществото в което живеем. И страхът на разни анонимници да се представят дори с прякор.

Фил каза...

За деянията по ал. 1-3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.
ТТова ми изглежда ужасно брутално. Какво означава изглежда ненавършило?
Тоест за всяка картинка, която не е очевидно на баба могат да кажат, че ИЗГЛЕЖДА ненавършила...
Това за мен е вратичка да могат да нарекат педофил всеки, който въобще се докосне до порнографски материал.

Аспарух К. каза...

Че мащабите на наказанията са, меко казано, сбъркани, е очевидно. Очевидно хората, които са ги определяли, просто са били подходящо "убедени", че най-страшното престъпление е нарушението на авторското право. Така де, поне ще знам, като ме пъхнат в затвора за няколкото рипнати DVD-та, какво ме чака - като знам какво правят там със създателите на детска порнография... или педофилите.

Или направо да въведем разстрел за пиратство? Че то при държавна измяна май някога такова нещо се полагаше. А ЗАПСП щял се прилага само за "маловажни случаи", пита се в загадката къде точно минава границата на въпросната разтеглива дефиниция?!

Забрана на разпространението на порнография въобще? Ехо, господа, хората още не са успели да сложат категорична граница между еротика и порнография. Или и еротиката пъхаме в тази графа? За "изглеждащите под 18" изобщо да не започвам. Изглежда вече като видя някъде думичката petite, и да бягам на километри?

Дълбоко се съмнявам подобни закони да имат очаквания сдържащ ефект, най-малкото защото звучат толкова преувеличени, че никой няма да ги приеме насериозно. Господата видимо са се поувлекли. Случайно въпросната конференция да е била на 1 април? :)

Анонимен каза...

да разбирам ли, че списания като плейбой и максим са незаконни, според чл. 159?

Bruce Wayne каза...

в българия всички сме подсъдими. имаш ли компютър - значи си готов за затвора. един приятел го съдиха за 0,05 грама марихуана - изпушен фас в тях в пепелника намерили.

освен това си виновен до доказване на противното

Анонимен каза...

Ако родители и училище са изградили правилна ценостна с-ма у децата, дори би трябвало да отпадне изцяло престъплението детска порнография. Пример: продавам порно вестник, но към него няма интерес и аз фалирам. Причината е, че обществото знае кое е добро и кое зло. Албена

Анонимен каза...

Несъзнателно съм пропуснала "прякора" си Комита, не от страх и лицемерие. Много си остър и несправедлив!... Албена

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)