събота, ноември 08, 2008

12 тезиса на perestroika-таснимка:grani.ru

Михаил Ходорковски, най-известният политически затворник на Русия днес, редовно излиза с коментари за актуалната политическа или икономическа ситуация, които винаги са очаквани с голям интерес както в границите на Русия, така и извън тях. Въпреки, че след всяка статия или интервю той бива изпращан напълно незаконно в карцера от затворническите власти, той не спира да пише и да изказва мнението си. Предлагам на вашето внимание откъс от изключително интересната поредица "Ляв завой" (1, 2 , 3), започнала още през 2005 година, в която Ходорковски обосновава теорията си за глобален ляв завой в световната политика и реалните последици от него. В последния си материал по темата, той използва думата perestroika — нарочно изписана на латиница, за да подчертае глобалния характер на идеите си.
Какво ни очаква в следващата епоха на световната perestroika?

1. Качествено усилване на ролята на държавата като регулатор в икономиката (но не като субект и още повече, не в качеството й на инструмент на преразпределение на собствеността и финансовите потоци; последното представлява съвременния руски корупционен модел, създаващ илюзията на увеличаването на ролята на държавата в ситуация, когато държавните институти стават оръдия на задоволяването на частни интереси, както това беше в случая на ЮКОС).

2. Привеждане на регулативните системи в съответствие с изискванията на глобалната икономика и равновесието на ключовите й субекти. Националните правителства не само усилват контрола над собствените си територии, но и са принудени по-строго да координират действията между себе си, фактически полагайки основите на "световно икономическо правителство".

3. Възраждане на ценностите на солидарността като алтернатива на икономическия егоизъм и неуправляемата конкуренция. Това се отнася не само за пазарните субекти, но и за цели страни и региони. Новото ниво на сътрудничество на Европа и Китай за преодоляване на кризата е първият пример в това отношение.

4. Въвеждане на по-строги изисквания съм собствениците и мениджърите на корпорациите от страна на обществото и държавата. Връщане на някои традиии в мениджмънта, които може да наречем "неопатриархални": морал, лична отговорност за резултатите от дейността на корпорациите пред държавата и обществото, семейна приемственост, дългосрочно планиране, твърди критерии за оценка на резултатността на корпоративното управление, при това от гледна точка не само на акционерите, но и от гледна точка на външната среда за корпоративния свят.

5. Нова система за управление на финансовите пазари и регулиране на тези пазари ще измести баланса на тяхната дейност в посока на обществено необходима цел - в посока на поддръжка на развитието на реалната икономика. Другата цел, която изникна в последните години - възможността за бързо обогатяване на операторите на финансовия пазар - ще стане второстепеннна.

6. Ограничаване на ръста на материалното потребление на "златния милиард", който през последните 15 години стана просто неудържим. Връщане на ценностите на самоограничението, отказ от постоянния потребителски бум като икономическа и жизнена философия на развитите страни.

7. Ускорена разработка и внедряване на конкретни технологии за съкращаване на потреблението на невъзобновимите природни ресурси. Сред тези технологии специално място ще заеме алтернативната енергетика, предполагаща отказ от приоритетното залагане на потреблението на суров нефт и природен газ. Очевидно, че и националните правителства, и международните органи на управление, и корпорациите трябва да се отнасят към природните ресурси много по-отговорно, отколкото това е прието в условията на тържествуваща рейгъномика и непрекъснато покачване на фондовите пазари.

8. Частично възстановяване на правото на живот на ценностите и стандартите на индустриалната епоха, в противовес на придобилата някаква гротескна самоценност индустрия на виртуалния сектор. Възстановяваване на някои позиции и преимущества на реалното в неговото съревнование с виртуалното. Усилване на контрола на държавата над най-големите корпорации, включително законодателно регулиране, и дори частична национализация. Неизбежното следствие на на понижаване на пазарната ефективност и гъвкавост на тези структури. Създаване на нови възможности за малкия и средния бизнес, а значи и на база за бъдещия десен завой.

9. Определени ограничения на степента на свободното движение на капиталите, стоките и работната ръка между големите икономически зони (региони), предотвратяващи възможността за внезапни катастрофични колебания. Аз предполагам, че борбата с нелегалната имиграция, която в Русия не знам защо е станала синоним на радикалния национализъм, в близките години ще се усили в различни части на света - най-малкото поради ръста на безработицата на територията на "златния милиард" и готовността на много жители на развитите страни да се върнат отново на непрестижни работни позиции.

10. Ръст на вниманието на националните правителства и международни регулатори към създаването на ефикасни социални "защитни буфери". Които , на свой ред, трябва да отстранят най-острите дисбаланси в благосъстоянието на хората, и на цели народи, ставащи все по-опасни за целия свят. При това проблемът за потомственото готованство и лумпенизация ще стои в пълна сила и ще изисква своето решение още на етапа на замисляне на необходимите мерки.

11. Ръст на относителната тежест на човешкия фактор и на интелекта в икономиката, която вече няма да може да експлоатира различни обективни трендове, без субективен, творчески и критичен подход към тях. На първо място между предпоставките на икономическото развитие обективно влиза човешката способност към творчески труд, а значи и на политическите и социални условия, които позволяват реализацията на тази способност.

12. Преминаване на заден план на логиката на приоритета на търговската печалба, прословутият икономически егоизъм. Преминаването на държавите (и в по-малка степен ) на големите корпорации към разработка и финансиране на стратегически проекти, които могат да бъдат финансово губещи дори в средносрочна перспектива, затова пък социално изгодни, и съответно - дългосрочно целесъобразни.

Оправдаване на либерализма

Означава ли това, че кризата ще доведе до крах и забвение на либерализма по света? Безусловно не означава.

В началото 1980-те години неолиберализмът се оказа значително по-ефикасен, от комплекса социалистически идеи и практики. Тържеството на либерализма докара след себе си тектонични геополитически и геоикономически измеения, и например, позволи на франсис фукуяма да формулира своето известно пророчество за "края на историята" и "последния глобален човек" .

Сега, в края на първото десетилетие на 21 век, победителят е неосоциализмът. Но това не е тоталитарният социализъм от ялтенски тип - неосоциализмът дължи много от идеите си на Тачър и Рейгън. По-нататъшната глобализация ще се забави донякъде, но няма да спре. "Златният милиард" ще трябва да се откаже от надеждите за подобряване на своя потребителски статус, но високите стандарти на потребление, които бяха достигнати в края на 20-ти век, ще си останат норма. Стремежът към политическа свобода и открита конкуренция на личности и идеи няма да изчезне. Прогнозата на Фукуяма формално не се оправда, но неговите оценки бяха общо взето верни, и това не може да не се признае, влизайки в периоз на всемирен ляв завой.

И на следващия завой на историята - може би след 12-15 години - след като неосоциализмът разчисти останките на глобалната криза и хармонизира световната икономика, ще започне нов етап от настъплението на либерализма. След левия завой ще се покаже десен. Но това е вече от дневния ред на бъдещето.

5 коментара:

Господин И каза...

Не че имам нещо против Ходорковски, даже напротив, но тези "тезиси" са чиста форма натъпкване на цитати от известни автори и някои противоречащи си идеи.

Освен това текстът е написан малко тежко и не се чете никак лесно.

komitata каза...

Не знам, бързах да завърша превода, може би от това е.

Стойчо каза...

„В затвора попадна на хора и стана човек“ ;-) Горкия!

komitata каза...

Да не спират да му дават тетрадки и химикалки и като нищо това ще е следващият следреволюционен президент на остатъчна русия.

пакздра каза...

12 тезиса на перестройката-според комитата днес и ходорковски -не се казва кога.
любопитна компилация на комити.

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)