четвъртък, октомври 25, 2007

Случаен цитат от Алеко Константинов

Взех тези два лева и да ме видеше някой в този момент, ще ме счете за обладател на два милиона. Купих си тютюн, отидох в келията си, разрязох една нова книга, запуших... Създателю, благодаря ти! Има ли по-щастлив човек от мене?... Добре, че не съм народен учител в софийските основни училища: на тях и за сол пари не дават!...(източник)


Търсех нещо да дам на ученичките по английски за превод и това ми попадна пред очите ;-)

dicslaimer: Не подкрепям учителската стачка в този и вид.

Няма коментари:

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)