събота, април 22, 2006

Б-комплекс срещу М-комплекс

Историята е обречена да се повтаря. Това естествено, защото не се познава.

Ивица Антески (съжалявам, не бях забелязал, че В го няма) заслужава поздрави, защото опитва рационално да навлезе в областта на ирационалното (а именно - психологическите комплекси). Никога не съм си представял, че ще похваля човек, с марксистки възгледи за интелектуална смелост, но ето че го правя с чисто сърце - Ивица, моите поздравления за честните коментари.. Като дойда в Скопие, бих желал да се запознаем.

Изкушен съм да кажа, че непознаването е от МКД страна, (може би заради моя латентен М-комплекс), но ще бъда достатъчно толерантен да погледна и от тази страна на огледалото. Отново се разгоря дискусия (дискусия номер 100 000 000 - имаме юбилей!) за македонското и българското.

Като М-комплекс смятайте моя опит да събера в едно всички схващания по-долу. Аз наистина искам да ги видя като единна теза и това е моят М-комплекс. Лично аз нямам проблем със македонското самосъзнание и държава. Ако трябва някъде помощ за да дам подпис за самостоятелността на църквата или държавата, моля, само кажете къде да се подпиша, но за целта наистина ми е необходимо да вникна емоционално и рационално в тезите, които изказвате, както и да ги примирите с тезите на МКД класиците ...

Дебатът Б-комплекс - М-комплекс

Б-Комплекс (всички цитати се смятат за верни едновременно в МКД!):

SLaCk said...
"Сите документи сите поважни работи се наоѓаа во Србија и Бугарија и можел да ги преправа кој како сака." (и документите, които ползва МАНУ ли?)

"Неоспорно е дека Македонците во минатото биле блиски со Бугарите но никогаш не биле толку блиски за да се чувствуваат како етнички Бугари."

"И не е точно, дека немало Македонци што се кажувале Македонци како што вели овој Бугаров погоре. Еве ти веднаш два примери Ѓоргија Пулески и Крсте Петков Мисирков." (а другите колко са?)

"Ми рече дека Бугарите цело време давале помош на Македонците (веројатно за да ја злоупотребат после националната свест) ширеле и пропаганди но уште од тогаш се сеќава баба ми дека никој не викал дека со Бугарите се ист народ а немале ни ист јазик." (виж Кръсте по-долу)

горјан said...
" Меѓутоа постојат некои факти: Дека некои од македонските раволуционери се нарекувале бугари,а од друга страна се борела да ја разбудат македонската свест"

"Следи и србите и бугарите окупирале некого на овие простори што не се срби или бугари,логично постои трет а тоа се нели македонците кои пробувале да ги асимилираат.Од тие раскажувања произлегува дека српското ропство било далеку потешко и посурово од бугарското"

"Едноставно можат да не остават да си ја живееме државичката наша,еве како браќа ги замолувам и целосна подршка да дадат во спорот со името и црквата ради нивните предци и да се стремиме кон обединета европа без граници" (Само кажи къде да подпиша)

Shepard said...
"само споредбата меѓу германија и австрија НЕ ТИ ДРЖИ И Е ОПАСНА првенствено, затоа што австријците зборуваат германски."

.ANTI said..
"Историските личности кои себеси се нарекувале Бугари (а ние учиме дека биле во заблуда) биле интелигентни, добро информирани, политички или уметнички активни, возрасни луѓе кои тоа произнесување го направиле при здрав разум и чиста свест. Многумина од нив работеле на националното будење кај народот во Македонија - кој е во заблуда? Ние или тие?"

И за финал - Кръсте Петков Мисирков said..

"Составувала ли, составува ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка единица?" (откъси)

"Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари?"

"На првата забелешка од нашите противници, оти никогаш немало македонска словенска народност, може многу просто да им се одговори: што немало понапред - може да се стори подоцна, доста е да се имаат различни историски услови со свои одделни барања."

"Ако сега нашите противници го допуштаат образувањето на помали етнографски целини од поголема, како последица на историска неопходност, и ако тие досега гледале на Македонците како на Бугари, тогаш зошто сега тие не можат и не сакаат да го допуштат образувањето од таа голема етнографска целина што ја викале сите, па и тие, бугарски народ, две помалечки целини - бугарска и македонска?"

"Но оваа година ни покажа оти историските околности никојпат не ќе дозволат да се соедини цела Македонија со Бугарија; сега за Македонците и Бугарите останува едно од двете: или делење на Македонија меѓу балканските државички и со тоа загубување на 2/3 од Македонија за Бугарите и Македонците, или полно пресечување на врските со Бугарите и поставување на македонското прашање врз наполно неутрална, чисто македонска основа. Кога така го поставува неопходноста прашањето, тогаш јасно е оти секојпат и од секого ќе биде претпочетено второто. И вистина, зар ќе се реши еден искрен патриот Македонец да ги жртвува: Костур, Лерин, Битола, Охрид, Ресен, Прилеп, Велес, Тетово, Скопје и др. за соединувањето на Македонија до левиот брег на Вардар со Бугарија? Зар има поголема близост помеѓу еден Македонец од Источна Македонија и еден – рушчуклија 133а или еден Македонец од Источна и Западна или Северна и Јужна Македонија? Кога историската неопходност категорички ни изјавува: Македонци, или соединувајте се меѓу себе и отцепете се од другите балкански народи или гответе се за дележ на нашата татковина! - сите искрени патриоти Македонци ќе го примат првото"

"И како што загубувањето на Србија во политички однос го повлече по себе загубувањето нејзино и во национален однос, исто така раздробувањето на С. - Стефанска Бугарија во политички однос ќе го повлече и раздробувањето нејзино во етнографски однос. Околностите создаваат културна и национална близост меѓу луѓето и околностите ги раздвојуваат роднинските елементи."

"А создавањето, редум со српскиот и бугарскиот, одделен македонски литературен јазик не е ли рамносилно со одделувањето на Македонците во одделна, ни српска ни бугарска, ами македонска словенска народност? Бугарите можеби ќе речат оти новата словенска народност со свој литературен јазик ќе биде пак бугарска, само со друго име. Ние Македонците, се разбира, нема да имаме ништо не само против Бугарите ако не признаат нас за Бугари, но и против Србо-Хрватите, ако последниве не признаваат нас за чисти Срби или Хрвати."

"Сега пак случајот го издигнал за литературен јазик на Бугарите источното бугарско наречје што се наоѓа на крајната спротивна страна од Македонија. Тоа не може да служи за заеднички литературен јазик на Бугарите и Македонците, зашто не може духовно да ги обедини врз еднакви права сите три спомнати области. Таа задача би можело да ја исполни западнобугарското или шопско наречје, да не беше малку распространето и со многубројни оригинални особености што се немаат во другите наречја во Бугарија, Тракија и Македонија."

"но пак - како ние сега можеме да се викаме Македонци и да создаваме одделна македонска народност, кога ние, нашите татковци, нашите дедовци и предедовци сме се викале Бугари? Ние не можеме да се откажеме од тоа, зашто тоа име ни е свето како и верата."

"Името Бугарин во Македонија сега нема место, зашто веќе цели 25 години како живееме ние Македонците одделен живот од Бугарите. Меѓу Бугарите и нас има многу малку заеднички интереси сега. Македонија е нужна за Бугарија, затоа последнава праќа во првата ката година милион франкови и издржува на служба многу Македонци. Бугарија пак е нужна за Македонците, зашто во неа Македонците ќе добијат место и ќе експлоатираат со нивните „бугарски” чувства. Значи, во текот на последниве 25 години односите помеѓу Бугарија и Македонија почиваат не врз почва на еднакви традиции и задачи, а на чисто трговска основа т.е. едниот го експлоатира другиот"

"Ние видовме оти во Македонија името Бугарин е последната метаморфоза во развивањето на нашето национално самосознание и дека е резултат на таа политика и општествена положба во којашто бевме поставени од завојувањето на Балканскиот Полуостров од Турците"

И на финал - аз цитирам само промакедонските работи на Мисирков. А съществуват и други (пробългарски, може би има и просръбски), които бих могъл да цитирам, но не цитирам, защото те не се взимат под внимание от МАНУ, а би трябвало, защото коректният научен подход при разглеждането на даден интелектуалец, е да се изследват всичките му работи, а не само отделни части от тях. Моля още веднъж да ме разберете, не става дума за признаване или не на държавата, нацията, църквата. Аз за себе си съм ги признал. Става дума за изглаждане на противоречията в теорията..

2 коментара:

nedman каза...

Поздрави брате!! Супер си.

Ivica Bocevski каза...

Комитата, ти благодарам за рецензијата. Мора да признаам дека ме погоди во нерв ...
Во врска со Б-комплексот vs. М-комплексот, сепак, сметам дека со демократизацијата на двете земји и со критичкото препрочитување на историјата и анализа на сегашноста односите меѓу двете држави ќе си влезат во природен тек. Не може да не постои соработка помеѓу двете земји, а со соработката се ладат и вжештените мозоци од двете страни. Нашите генерации се занимаваа со компјутери, студии на Запад и професионален развој, а генерациите на нашите деца ќе гледаат на овие два комплекси како на далечно и мрачно средновековие.
Всушност, тука нема столетија омраза, туку само децении државно генерирани стереотипи ...

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)