сряда, април 05, 2006

Мъдрост на Букарски

Разликата помежду думите ЛАЙНА и ГОМНА е в това що ГОМНАТА претставува такъв вид на ЛАЙНА, който служи исклучиво за изхрана.

Не е случайно, що синонимот ГОМНА, между народот най-често се користи во
фразата - Ай не яди гомна!

Няма коментари:

Споделените неща на Комитата

Виж какво споделям , заслужава си повече от това, което пиша. (старите споделени неща)